Aan de slag met risicobeleid.

risikobeleid

Een risico is “het gevaar voor schade of verlies door een bepaalde onzekere gebeurtenis”. Organisaties lopen kleine en grote risico’s. Sommige risico’s zijn zo groot dat ze het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengen. Een goede beheersing, helpt.

Bij het uitvoeren van een risico analyse bewandelt u de volgende stappen:

  • Bepaal het risicobeleid
  • Inventariseer de risico’s
  • Analyseer de risico’s: kans x effect
  • Benoem de beheersmaatregelen
  • Benoem de eigenaren
  • Schrijf de risico analyse uit: het risico beheerplan
  • Voer het risicoplan uit.

Maar hoeveel risico kunt u dragen als organisatie?

Wat was er nu eerst, de kip of het ei? Het eeuwenoude raadsel is opgelost, althans dat claimen Britse wetenschappers. Zij zeggen het onomstotelijke bewijs te hebben gevonden dat de kip toch echt eerst kwam. Onderzoekers aan de Universiteiten van Sheffield en Warwick hebben ontdekt dat een bepaald eiwit essentieel is voor de vorming van de eierschaal. Dit eiwit wordt geproduceerd in de eierstokken van een zwangere kip, dus daaruit kan worden afgeleid dat de kip eerder kwam dan het ei. Helaas wijst het onderzoek niet uit hoe de kip die het eiwit produceert dan is ontstaan.

Hoe bepaalt u uw risicobeleid? Het kip, of het ei…

Welk risico kunt u dragen als organisatie? Dit kunt u weten door de risico analyse financieel te vertalen. Stel, u beschikt over een machine park. Welk (financieel) risico loopt u wanneer machine A uitvalt? U schat de kans 2% dat machine A op enig moment uitvalt.  Wat is het effect bij uitval? Bij uitval valt het productieproces stil. De kosten hiervan bedragen € 2.000 per dag. Bij een productiecyclus van 30 dagen bedraagt de gederfde omzet 30 dagen X € 2.000 = € 60.000.
Het financiële risico voor het uitvallen van machine A bedraagt 2% x € 60.000 = € 1.200.

Dit bedrag zal onderdeel uit moeten maken van de algemene reserve indien de beheersmaatregel onvoldoende oplevert.

Wanneer u alle risico’s op deze manier in waarde vertaalt en bij elkaar optelt maakt u contant welk vermogen beschikbaar dient te zijn als algemene reserve.

Wanneer na het aftrekken van deze som voldoende weerstandsvermogen resteert voor continuïteit kunt u spreken van een neutraal risico profiel. Indien de optelsom niet aanwezig is binnen de gevormde reserve is er sprake van een gespannen risico profiel. De organisatie loopt meer risico dan het financieel kan dragen.

Hoe bepaalt u voor het uitvoeren van de risico analyse uw risicoprofiel?
De kip of het ei….. Wat de contante waarde is van uw risico….?

Op naar de eerste risicoanalyse. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar astarre@sckarp.nl.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.