Aan de slag met de productbegroting

Productbegroting

Iedere concrete ambitie verdient een financiële vertaling. Welke vertalingen kennen we: De lopende begroting, de begroting van komend jaar, de meerjarenbegroting en de programma of projectbegroting.

Gemeenten stellen steeds meer eisen aan een gesubsidieerde instelling bij het verlenen van subsidies. Wat is het maatschappelijk belang dat wordt gerealiseerd met de toegekende middelen?

Een verschuiving heeft al eerder plaats gevonden van input naar outputfinanciering. De laatste stap is het maatschappelijk rendement te meten. Dit is een wens maar heel lastig te realiseren. De prestaties van de organisatie dragen bij aan het maatschappelijk belang maar kun je deze prestaties filteren van andere effecten?

Hoe maak je het maatschappelijk belang inzichtelijk?

Steeds meer gemeenten vragen een productbegroting. In een productbegroting laat je zien wat een product kost en je spreekt af hoeveel eenheden je levert, met de toegekende middelen.

De stap die relatief eenvoudig genomen kan worden is de begroting te kantelen. De baten en lasten categorieën zoals personele lasten en huisvestingslasten worden gekanteld naar baten en lasten per product. Dit geeft inzicht in de kostprijs van het product. Directie kosten kun je direct toewijzen, andere kosten, de indirecte kosten wijs je toe met behulp van verdeelsleutels.

Een veel gestelde vraag is: Hoe kom je aan de verdeelsleutels? Het antwoord is dat je dit het beste zelf weet.

Met de subsidieverstrekker spreek je af hoeveel prestaties jouw organisatie levert per jaar.
Op deze wijze heb je zowel de baten en lasten per product in beeld en het aantal te leveren prestaties. De kostprijs wordt op deze manier inzichtelijk.

Laat ik een voorbeeld nemen, het theater. Wat kost een productie? Aan welke baten en lasten denken we? De baten kunnen worden verdeeld in directe baten en indirecte baten. Directe baten ontstaan uit de kaartverkoop per voorstelling. Indirecte baten zijn bij voorbeeld de vrienden van het theater. Deze vrienden dragen het theater een warm hart toe, en niet een aparte voorstelling specifiek.

De directe kosten voor een productie bestaan onder andere uit de vergoeding die de artiest vraagt en de flesjes drank die worden verkocht tijdens en na de voorstelling. Bij indirecte lasten kun je denken aan de verlichting, maar ook de medewerkster kaartverkoop. Hoe zou je deze lasten verdelen over de producties?

De verlichting kun je verdelen naar rato van de voorstelling. Zijn er 40 voorstellingen op jaarbasis? Iedere voorstelling krijgt 1/40 deel toebedeeld.
De salarislasten van de medewerker kaartverkoop kunnen worden verdeeld op basis van het aantal verkochte kaartjes per voorstelling.

Wat omslachtig en veel werk, hoor ik je denken. Maar dat hoeft niet. De eerste stap is de begroting te verdelen naar producten. Dit doe je eenmaal per jaar, op het moment dat je de begroting opstelt. Dit is een eerste stap en geeft al heel veel inzicht. Dit kan ook tevens de laatste stap zijn. De nacalculatie vraagt inderdaad veel inspanning, zoals tijdregistratie en de vraag is welk nut dit additioneel heeft.

Maak goede sier, en lever per 1 juli de productbegroting aan bij jouw gemeente, samen met de subsidieaanvraag voor het komende jaar. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar astarre@sckarp.nl!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.