Partners


Augustijn Consultancy


Augustijn Consultancy gelooft dat op het gebied van personeelszaken nog veel te winnen valt, bijvoorbeeld in de communicatie tussen werkgever en werknemer. Ze zetten zich in om ervoor te zorgen dat ondernemers de juiste mensen om zich heen hebben zodat hun bedrijf op de best mogelijke manier kan presteren.

augustijn-consultancy.com

Stichting Cirkeltoezicht


Besturen en toezichthouden is niet alleen bestemd voor mannen van een zekere leeftijd. Stichting Cirkeltoezicht gelooft dat besturen en Raden van Toezicht het best tot hun recht komen als de verhouding man-vrouw en jong-oud in evenwicht is. Cirkeltoezicht wil het aantal (jonge) vrouwelijke bestuurs- of RvT-leden verhogen en is actief in de culturele- en welzijnssector.
cirkeltoezicht.nl