Wie is het gezicht achter SCKarp?


Astrid van der Starre, Financiële vrouw van de Culturele Sector
Een overzicht van onze mooie projecten:

 • 2018 - heden

  Business control De Boekenberg

 • 2018

  Procesregisseur Fusie Bibliotheek en Volksuniversiteit Oegstgeest

 • 2018-heden

  Financiële begeleiding Bibliotheek Hoeksche Waard bij Harmonisatie Gemeenten Hoeksche Waard

 • 2018

  Meerjarenbegroting Museum ’t Behouden Huys

 • 2016 - heden

  Auditor Museumregister Nederland

 • 2016 - heden

  Bestuurder Stichting Cirkeltoezicht

 • 2010 - heden

  Business control Bibliotheek Zoetermeer

 • 2010 - heden

  Financiële vrouw van de Culturele Sector | SCKarp

 • 2017 - 2018

  Projectregisseur Fusie Volksuniversiteit Westland en Bibliotheek Westland

 • 2016 - 2017

  Procesregisseur Fusie Volksuniversiteit Zoetermeer en Bibliotheek Zoetermeer

 • 2014 - 2015

  Financiële begeleiding verhuizing Bibliotheek Schiedam naar de Korenbeurs

 • 2013 - 2017

  Auditor Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

 • 2012 - 2013

  Financiële begeleiding Fusie PEP Den Haag

 • 2008

  Unitmanager Centrale staf en managementcontroller van Gemeente Rotterdam en Bibliotheek. Hoogtepunt: de verzelfstandiging van de bibliotheek.

 • 2002

  Business controller Albeda College voor de branches Gezondheidszorg, Welzijn, Dienstverlening en Horeca en Voeding en Techniek

 • 1993

  Projectsecretaris en medewerker Planning en prognose bij het Ministerie van Justitie

 • 1993

  Doctoraal Economie aan de Erasmus Universiteit, afstudeerscriptie: De synergie tussen milieu- en kwaliteitszorg. Mijn passie: de economische leer in combinatie met de bedrijfsvoering en de interne organisatie van de organisatie.


SCKarp staat voor:
Starre, Control, Kwaliteit, auditing, risico- en projectmanagement

Financiële dienstverlening op maat voor de Culturele sector

SCKarp werkt samen met partners, en biedt dienstverlening op maat op het gebied van missie en visietrajecten, integriteitsbeleid, vrijwilligersbeleid, op het gebied van veiligheidsbeleid (o.a. BHV en R,I & E) en op het gebied van fondsenwerving.

Bekijk onze diensten …

 

Resultaatgericht

Wij brengen de financiële huishouding in kaart.

Laagdrempelig

Wij vertalen lastige financiële materie.

Integer

Met dilemma’s gaan wij zorgvuldig om.

Wat klanten zeggen


 • [column type=”1/5″]  [/column] [column type=”4/5″ last=”true”]
  “Astrid heeft voor gemeentemuseum ’t Behouden Huys op Terschelling een gedegen meerjarenbegroting gemaakt. We hopen dat deze in zijn geheel wordt overgenomen door de gemeenteraad. Eigenlijk kan men er niet omheen want Astrid geeft heel goed en precies aan wat “ons” museum nodig heeft om ook in de toekomst te kunnen functioneren als volwaardig geregistreerd museum. Ik kan prima overleggen en werken met Astrid. Ze is kundig, precies, alert en flexibel.”

  Financieel museummedewerker Douwe Gubbels [/column]

 • [column type=”1/5″]  [/column] [column type=”4/5″ last=”true”]
  “Het bestuur van Volksuniversiteit Westland is blij met de keuze van Astrid om het proces van de fusie met Bibliotheek Westland te begeleiden en te bewaken. Mede dankzij haar is het gelukt om het proces binnen een jaar op een positieve wijze af te ronden. Wij waren snel aan haar gewend: niet onnodig vergaderen, veel voorwerk via mail doen en ons regelmatig bij de les houden door te verwijzen naar de eerste opzet van tijdplanning. Hierdoor is alles in goed harmonie afgerond en daarvoor onze dank aan Astrid voor de prettige samenwerking.”

  Rob van der Kraan, vz bestuur Volksuniversiteit Westland [/column]

 • [column type=”1/5″]  [/column] [column type=”4/5″ last=”true”]
  “Astrid heeft een waardevolle rol vervuld bij de fusie tussen de Volksuniversiteit en de Bibliotheek Zoetermeer. Haar constructieve houding, haar plezierige opstelling en haar professionele, proactieve werkwijze droegen er sterk aan bij dat de samenwerking binnen het fusieteam zowel resultaatgericht als soepel verliep. Wij hebben als onderhandelaars van de Volksuniversiteit Zoetermeer de samenwerking met Astrid zeer gewaardeerd.”

  Nel Colijn, bestuurslid Volksuniversiteit Zoetermeer
  Thomas Wijsman, voorzitter Volksuniversiteit Zoetermeer
  [/column]

 • [column type=”1/5″] [/column] [column type=”4/5″ last=”true”]
  “Astrid heeft mij geleerd op welke manier een verhuizing financieel voorbereid moet worden en welke impact elke financiële keuze voor de korte en lange termijn heeft. De bibliotheek heeft door het opgezette financiële volgsysteem een heel belangrijk stuurmiddel in een financieel kritische tijd. Ik heb veel van haar geleerd.”

  Irma de Snaijer, Waarnemend Directeur de Bibliotheek Schiedam [/column]

 • [column type=”1/5″] [/column] [column type=”4/5″ last=”true”]
  “Astrid is a reliable finance advisor who works well with colleagues. She has done a good job in the merger process and the establischment of the new organization.”

  Fenna Noordermeer, Directeur PEP Participatie Emancipatie Professionals [/column]