Certificering van Openbare Bibliotheken: Deel 1 – De norm

denorm

Directeuren, bestuurders, managers en staffunctionarissen, ik spreek ze regelmatig over de nieuwe certificeringsronde Openbare Bibliotheken. Het is een actueel en complex onderwerp. Maar niet ondoenlijk!  In een serie blogposts doe ik u alle ins en outs over de derde ronde Certificering  Openbare Bibliotheken uit de doeken. Deze week deel 1:

Normenkader 3e certificeringsronde Openbare Bibliotheken

Op 12 juni jl. heeft de algemene ledenvergadering van de VOB ingestemd met het nieuwe certificeringskader 2014-2017 en de voorgestelde aanpak. Een en ander is verwerkt in het rapport Zichtbare waarde[i]. De volgende stap is het aanbieden van het certificeringskader ter instemming aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het normenkader is veranderd ten opzichte van de vorige ronde. In ronde 1 lag meer de nadruk op het aanwezig zijn van de voorgeschreven beleidsdocumenten, waarbij in ronde 2 al meer dan in ronde 1 werd bekeken of de inhoud van de documenten ook ingebed is in de organisatie. Ronde 3 richt zich meer op de toekomst.

Het nieuwe certificeringskader is een kwaliteitskader. Het is minder in een stramien gegoten, biedt meer vrijheden. Was de vorige ronde meer gericht op het terug kijken, het nieuwe normenkader kijkt naar de toekomst.

Het doel van het normenkader is na te gaan in hoeverre de bibliotheek in staat is de ambities en doelstellingen die zijn geformuleerd te realiseren. Wat is de kwaliteit van de organisatie, de bedrijfsvoering, wat zijn de sterke punten en welke  verbeterpunten zijn er? Zijn de risico’s in beeld en worden maatregelen getroffen? Het leggen van verbanden hierbij is van cruciaal belang. Het kader bereidt daarmee voor op de audit. Tijdens de audit, die een dag duurt, wordt niet enkel met de medewerkers, managers en directeur bestuurder gesproken maar wordt ook de mening gevraagd van een vertegenwoordiger van de gemeente.  Een gedegen voorbereiding is essentieel.

De norm bevat normelementen die met elkaar zijn verbonden, symbolisch weergegeven in de normenketting. Daarover in een latere blogpost meer. De meeste normen zijn al bekend vanuit het INK managementmodel[ii]. Kenmerkend voor het INK managementmodel is de balans tussen het voldoen aan de belangen van alle stakeholders. Als stakeholder worden naast klanten ook leveranciers, de medewerkers maar ook bestuur en financiers gezien.  Welke organisatorische doelstellingen en acties worden hiervoor ingezet?

In mijn volgende blogpost ga ik in op de verschillende fasen van het certificeringstraject. Volg dit blog of mijn Facebookpagina, zodat u niets mist.

Meer weten over het normenkader of de derde certificeringsronde Openbare Bibliotheken? Laat het me weten door een reactie op dit bericht of via mijn contactinformatie.

 

Bronnen:

[i] http://www.bibliotheekcertificaat.nl/upload/documenten/agendapunt-3.2-zichtbare-waarde-bijlage-1-.pdf

[ii] http://www.ink.nl/model/ink-managementmodel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.