De gereedschapskist voor elke bestuurder

balanced scorecard

Deel I – Balanced Scorecard Inleiding Sinds kort zijn gemeenten in gesprek met maatschappelijke organisaties over de impact van de dienstverlening van deze organisaties. Was er eerder sprake van zog. outputfinanciering (het maken van prestatieafspraken), op dit moment zijn ze in transitie naar outcome of impactfinanciering. Betekent dit dat er niet meer gestuurd hoeft te worden op output? Zeker niet! Output … Lees verder

Integrale voorbereiding op een kwaliteitsaudit: “Wij stellen de klant centraal!”

Directeuren, bestuurders, managers en staffunctionarissen, ik spreek ze regelmatig over integrale kwaliteitszorg. Het is een actueel en complex onderwerp. Maar niet ondoenlijk! In deze serie blogposts doe ik je alle ins en outs over het audittraject uit de doeken. Deze week: De klant centraal! Het beleidsplan beschrijft: “Wij stellen de klant centraal”. Ik bezoek de website en lees: “Wij stellen … Lees verder

De voorbereiding van het jaarplan voor een tevreden team!

de voorbereiding

Wat een energie komt er vrij om met het team het jaarplan op te stellen! Een jaarplan, het uitvoeren van een risicoanalyse en het schrijven (uitvoeren!) van een zelfevaluatie komt niet tot stand in de beleidskamer en is niet de verantwoordelijkheid van de adviseur beleid of kwaliteit maar is het resultaat van een interactieve sessie met het team! Aanwezig zijn … Lees verder

Jouw eigen jaarverslag

Ik weet het nog goed. Ik werkte bij een gemeentelijke dienst en wij hadden net de jaarcijfers opgeleverd en het inhoudelijk jaarverslag. In die tijd nog een fysiek boekwerk, met mooie bladzijden en glimmende foto’s. Het was 2009, het budget was minder toereikend dan het jaar ervoor. Trots leverden wij ons inhoudelijk jaarverslag aan bij de gemeente, 69 pagina’s dik. … Lees verder

8 punten om mee te nemen als bestuurder, bij de vaststelling van de jaarrekening

Binnenkort wordt de jaarrekening opgeleverd door de penningmeester en aan het bestuur aangeboden. De balans en de staat van baten en lasten worden ter vaststelling door het bestuur ondertekend. Maar, waar let je nu op als bestuur, voor ondertekening? De balans geeft de financiële stand van de organisatie op balansdatum weer en de staat van baten en lasten is het … Lees verder

Certificering van Openbare Bibliotheken: Deel 5 – Zelfevaluatie & Consensus

zelfevaluatieconsensus

Directeuren, bestuurders, managers en staffunctionarissen, ik spreek ze regelmatig over de nieuwe certificeringsronde Openbare Bibliotheken. Het is een actueel en complex onderwerp. Maar niet ondoenlijk! In een serie blogposts doe ik u alle ins en outs over de derde ronde Certificering  Openbare Bibliotheken uit de doeken. Deze week deel 5: Zelfevaluatie op basis van consensus Het uitvoeren van een zelfevaluatie … Lees verder

Aan de slag met risicobeleid.

risikobeleid

Een risico is “het gevaar voor schade of verlies door een bepaalde onzekere gebeurtenis”. Organisaties lopen kleine en grote risico’s. Sommige risico’s zijn zo groot dat ze het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengen. Een goede beheersing, helpt. Bij het uitvoeren van een risico analyse bewandelt u de volgende stappen: Bepaal het risicobeleid Inventariseer de risico’s Analyseer de risico’s: … Lees verder

5 redenen om vandaag te beginnen met de Productbegroting

productbegroting

Dit zijn de 5 redenen om vandaag te beginnen met de productbegroting ‘Oud voor nieuw’  of ‘nieuw naast oud’ 1. Inzicht Het is weer tijd om de jaarlijks prestatie afspraken te maken met de subsidieverlener. Welke prestaties gaan we volgend jaar leveren? Hoeveel bezoekers ontvangen wij op donderdagavond? Wat kost dit per bezoeker? We kijken als team naar onze programmering. Het … Lees verder

Certificering van Openbare Bibliotheken: Deel 4 – Cultural Governance

culturalgovernance

Directeuren, bestuurders, managers en staffunctionarissen, ik spreek ze regelmatig over de nieuwe certificeringsronde Openbare Bibliotheken. Het is een actueel en complex onderwerp. Maar niet ondoenlijk! In een serie blogposts doe ik u alle ins en outs over de derde ronde Certificering  Openbare Bibliotheken uit de doeken. Deze week deel 4: Cultural Governance Als managementcontroller is Cultural Governance toch wel een … Lees verder

Certificering van Openbare Bibliotheken: Deel 3 – Normenketting

normketting

Directeuren, bestuurders, managers en staffunctionarissen, ik spreek ze regelmatig over de nieuwe certificeringsronde Openbare Bibliotheken. Het is een actueel en complex onderwerp. Maar niet ondoenlijk! In een serie blogposts doe ik u alle ins en outs over de derde ronde Certificering  Openbare Bibliotheken uit de doeken. Deze week deel 3: De normenketting in Zichtbare Waarde De bibliotheekbranche kiest in de … Lees verder