De Financiële vrouw van de Culturele sector

Om geformuleerde ambities en doelen te realiseren is het nodig dat de bedrijfsvoering van de organisatie goed geregeld is. Wij brengen de financiën in kaart. Daarnaast zorgen wij voor de borging van processen en de Plan-Do-Check-Act cyclus.

SCKarp, staat voor:
Starre,
Control en Kwaliteit
auditing, risico- en projectmanagement

VERTEL ME MEERNEEM CONTACT OP

HOE BEPAAL JE HET JUISTE RISICO BELEID?


Het staat op het actielijstje van iedere bestuurder, de Raad van Toezicht vraagt er ook met enige regelmaat naar. Je weet het, het heeft prioriteit, maar waar te beginnen?

DOWNLOAD GRATIS EBOOK

De Financiële Foto


Waar te beginnen bij een transitie? Kunnen wij de verhuizing financieren? Wat betekent de fusie financieel voor onze organisatie?
Met De Financiële Foto brengen wij de financiële situatie van jouw organisatie in kaart.

Lees verder …


Begroten en verantwoorden


Hoe realistisch is onze meerjarenbegroting? Of wij beschikken over een onderbouwing?
Wie is er nu eigenlijk financieel verantwoordelijk? De penningmeester, de directeur, of het bestuur?

Lees verder …


Financiële coaching


Ja! De fusie past binnen onze meerjaren visie. Het aanbod na de fusie is van toegevoegde waarde voor onze klanten. Ik wil! Maar, hoe pak ik de fusie aan? Juristen, accountants, adviseurs…? Daar hebben wij de middelen niet voor…!
Lees verder …

Wat klanten zeggen


 •  
  “Astrid heeft voor gemeentemuseum ’t Behouden Huys op Terschelling een gedegen meerjarenbegroting gemaakt. We hopen dat deze in zijn geheel wordt overgenomen door de gemeenteraad. Eigenlijk kan men er niet omheen want Astrid geeft heel goed en precies aan wat “ons” museum nodig heeft om ook in de toekomst te kunnen functioneren als volwaardig geregistreerd museum. Ik kan prima overleggen en werken met Astrid. Ze is kundig, precies, alert en flexibel.”

  Financieel museummedewerker Douwe Gubbels

 •  
  “Het bestuur van Volksuniversiteit Westland is blij met de keuze van Astrid om het proces van de fusie met Bibliotheek Westland te begeleiden en te bewaken. Mede dankzij haar is het gelukt om het proces binnen een jaar op een positieve wijze af te ronden. Wij waren snel aan haar gewend: niet onnodig vergaderen, veel voorwerk via mail doen en ons regelmatig bij de les houden door te verwijzen naar de eerste opzet van tijdplanning. Hierdoor is alles in goed harmonie afgerond en daarvoor onze dank aan Astrid voor de prettige samenwerking.”

  oud-vz van bestuur Volksuniversiteit Westland, Rob van der Kraan

 •  
  “Astrid heeft een waardevolle rol vervuld bij de fusie tussen de Volksuniversiteit en de Bibliotheek Zoetermeer. Haar constructieve houding, haar plezierige opstelling en haar professionele, proactieve werkwijze droegen er sterk aan bij dat de samenwerking binnen het fusieteam zowel resultaatgericht als soepel verliep. Wij hebben als onderhandelaars van de Volksuniversiteit Zoetermeer de samenwerking met Astrid zeer gewaardeerd.”

  Nel Colijn, bestuurslid Volksuniversiteit Zoetermeer
  Thomas Wijsman, voorzitter Volksuniversiteit Zoetermeer

 • “Astrid heeft mij geleerd op welke manier een verhuizing financieel voorbereid moet worden en welke impact elke financiële keuze voor de korte en lange termijn heeft. De bibliotheek heeft door het opgezette financiële volgsysteem een heel belangrijk stuurmiddel in een financieel kritische tijd. Ik heb veel van haar geleerd.”

  Irma de Snaijer, Waarnemend Directeur de Bibliotheek Schiedam

 • “Astrid is a reliable finance advisor who works well with colleagues. She has done a good job in the merger process and the establischment of the new organization.”

  Fenna Noordermeer, Directeur PEP Participatie Emancipatie Professionals

Laatste nieuws


Lees hier de nieuwste blogs over risicobeleid, productbegroting en meer …